Co je to kompulzivní hromadění?

Definice

Kompulzivní hromadění nebo patologické shromažďování je chování charakterizované nadměrným sbíráním a hromaděním věcí a neschopností nebo neochotou je vyhodit

Odkazy

Odborné články
Khollová, M.: Patologické shromažďování, Psychiat. pro Praxi 2009; 10(6): 264–267
Lambertová A, Kališová L, Harsa P, Kitzlerová E, Lambert L.: Patologické
shromažďování – dvě kazuistiky a přehled literatury
, Čes a slov Psychiat 2016; 112(3): 133–138
Clutter Image Rating – odkaz
Hartl TL, Duffany SR, Allen GJ, Steketee G, Frost RO. Relationships among compulsive hoarding, trauma, and attention-deficit/hyperactivity disorder. Behav Res Ther. 2005 Feb;43(2):269-76. doi: 10.1016/j.brat.2004.02.002. PMID: 15629755.

Knihy

Jo Cooke: Understanding Hoarding: Reclaim your space and your life (anglicky, rok vydání: 2017)
organizace
Hoarding UK (hoardinguk.org)